Dusters California

1 / 1
1 / 1

 

Dusters California omfamnar arvet från skateboard tillsammans med tydliga surfinfluenser. "Carve your way through on a true California style cruiser."