Dial Tone

1 / 1
1 / 1

Dial Tone är ett core skatehjul-märke från amerikanska östkusten. Deras team innehåller rippers som Jamal Williams, Ben Gore och Alexis Sablone.