DGK

1 / 2
1 / 2

DGK står för "Dirty Ghetto Kids", och är grundat av skatelegenden Stevie Williams från Philadelphia.