DGK

1 / 1
1 / 1

DGK står för "Dirty Ghetto Kids", och är grundat av skatelegenden Stevie Williams från Philadelphia.